San Andreas – Release Dates

Belgium 27 May 2015
France 27 May 2015
Jamaica 27 May 2015
United Arab Emirates 28 May 2015
Australia 28 May 2015
Bolivia 28 May 2015
Brazil 28 May 2015
Chile 28 May 2015
Colombia 28 May 2015
Germany 28 May 2015
Denmark 28 May 2015
Egypt 28 May 2015
UK 28 May 2015
Croatia 28 May 2015
Indonesia 28 May 2015
Ireland 28 May 2015
Israel 28 May 2015
Iraq 28 May 2015
Italy 28 May 2015
Lebanon 28 May 2015
Republic of Macedonia 28 May 2015
Mexico 28 May 2015
Malaysia 28 May 2015

Netherlands 28 May 2015
New Zealand 28 May 2015
Panama 28 May 2015
Peru 28 May 2015
Philippines 28 May 2015
Puerto Rico 28 May 2015
Serbia 28 May 2015
Russia 28 May 2015
Singapore 28 May 2015
Slovenia 28 May 2015
Slovakia 28 May 2015
Ukraine 28 May 2015
Uruguay 28 May 2015
Bulgaria 29 May 2015
Canada 29 May 2015
Cyprus 29 May 2015
Estonia 29 May 2015
Spain 29 May 2015
Finland 29 May 2015
India 29 May 2015
Kenya 29 May 2015
Lithuania 29 May 2015
Latvia 29 May 2015

Norway 29 May 2015
Pakistan 29 May 2015
Romania 29 May 2015
Sweden 29 May 2015
Turkey 29 May 2015
Taiwan 29 May 2015
USA 29 May 2015
Vietnam 29 May 2015
China 2 June 2015
Iceland 3 June 2015
Greece 4 June 2015
Hong Kong 4 June 2015
Hungary 4 June 2015
South Korea 4 June 2015
Poland 4 June 2015
Portugal 4 June 2015
Thailand 4 June 2015
Austria 5 June 2015
Venezuela 5 June 2015
Argentina 11 June 2015
South Africa 26 June 2015

You are an editor looking for your next feature? Sign up for our newsletter and be the first to receive information about incoming material!