The Angry Birds Movie – Release Dates

Germany 1 May 2016 (Berlin) (premiere)
France 5 May 2016 (Paris) (premiere)
Slovenia 7 May 2016 (Ljubljana) (premiere)
Belgium 11 May 2016
Egypt 11 May 2016
France 11 May 2016
Jamaica 11 May 2016
Philippines 11 May 2016
Trinidad and Tobago 11 May 2016
United Arab Emirates 12 May 2016
Argentina 12 May 2016
Australia 12 May 2016
Azerbaijan 12 May 2016
Bosnia and Herzegovina 12 May 2016
Bahrain 12 May 2016
Bolivia 12 May 2016
Brazil 12 May 2016
Belarus 12 May 2016
Chile 12 May 2016
Czech Republic 12 May 2016
Germany 12 May 2016
Denmark 12 May 2016
Dominican Republic 12 May 2016
Greece 12 May 2016
Croatia 12 May 2016
Hungary 12 May 2016
Israel 12 May 2016
Iraq 12 May 2016
Jordan 12 May 2016
Cambodia 12 May 2016
Kuwait 12 May 2016

Kazakhstan 12 May 2016
Lebanon 12 May 2016
Republic of Macedonia 12 May 2016
New Zealand 12 May 2016
Oman 12 May 2016
Peru 12 May 2016
Qatar 12 May 2016
Serbia 12 May 2016
Russia 12 May 2016
Slovenia 12 May 2016
Syria 12 May 2016
Thailand 12 May 2016
Ukraine 12 May 2016
Uruguay 12 May 2016
Bulgaria 13 May 2016
Cyprus 13 May 2016
Estonia 13 May 2016
Spain 13 May 2016
Ethiopia 13 May 2016
Finland 13 May 2016
UK 13 May 2016
Ghana 13 May 2016
Indonesia 13 May 2016
Ireland 13 May 2016
Lithuania 13 May 2016
Latvia 13 May 2016
Mexico 13 May 2016
Nigeria 13 May 2016
Norway 13 May 2016
Pakistan 13 May 2016
Romania 13 May 2016

Sweden 13 May 2016
Turkey 13 May 2016
Vietnam 13 May 2016
South Africa 13 May 2016
Netherlands 18 May 2016
Colombia 19 May 2016
South Korea 19 May 2016
Canada 20 May 2016
China 20 May 2016
USA 20 May 2016
Singapore 26 May 2016
Poland 27 May 2016
Portugal 1 June 2016
Hong Kong 2 June 2016
Taiwan 8 June 2016
Italy 16 June 2016
Malaysia 30 June 2016
Japan 1 October 2016

You are an editor looking for your next feature? Sign up for our newsletter and be the first to receive information about incoming material!